Kocioł węglowy EKOPOWER

Kocioł węglowy z palnikiem firmy EKOENERGIA na paliwo stałe z podajnikiem ślimakowym nowej generacji.

Kocioł typu EKOPOWER przeznaczony jest do pracy w instalacjach centralnego ogrzewania grawitacyjnych lub pompowych, w których temperatura wody na wylocie z kotła nie przekracza 90 st. C. Znajduje on zastosowanie głównie w domach jednorodzinnych, punktach usługowych i handlowych, warsztatach, małych gospodarstwach wiejskich, itp.

Piec może pracować zarówno w otwartym jak i zamkniętym systemie grzewczym. Montaż kotła w układzie zamkniętym jest możliwy tylko i wyłącznie z zastosowaniem zabezpieczeń uniemożliwiających przegrzanie kotła. Możliwości zabezpieczania kotła ujęte są w normie PN-EN 12828.

Korpus kotła wykonany jest z blach stalowych o grubości 6 mm i 4 mm które stanowią płaszcz wewnętrzny i zewnętrzny wymiennika oraz rur w układzie mieszanym płomieniówkowo-opłomkowych. Taka konstrukcja, przy niewielkich wymiarach wymiennika, zapewnia doskonałą termodynamikę oraz bezproblemową obsługę.

Korpus kotła jest na zewnątrz izolowany termicznie. Izolacja wykonana jest z wełny mineralnej, pokrytej obudową z blachy stalowej. Czopuch stanowiący kanał zbiorczy spalin przykręcony jest z tyłu kotła. Do kotła montowany jest sterownik oraz podajnik paliwa z zasobnikiem.

Kocioł wyposażony jest w wysokowydajny żeliwny podajnik ślimakowy, który wraz z zamontowanym wentylatorem stanowi układ nawęglania. Podajnik zamontowany jest na bocznej ścianie komory paleniskowej. Paliwo z zasobnika zsypuje się do podajnika pod wpływem grawitacji i podawane jest ślimakiem do retorty, na której następuje spalanie paliwa.

Palnik w całości wykonany jest z żeliwa sferoidalnego – wpływa to na zwiększenie odporności na korozję. Ma to ogromne znaczenie przy użytkowaniu różnej wilgotności paliw zawierających siarkę.

Zasobnik paliwa został zabezpieczony przed korozją ocynkiem ogniowym.

Do kotła zastosowany został nowoczesny i intuicyjny sterownik ecoMAX 800 3R firmy PLUM, który przekazuje użytkownikowi stan kotła, parametry jego pracy oraz umożliwiają jego konfigurację.

Produkt dostarczany jest przez producenta na palecie euro o standardowych rozmiarach 1200×800 mm.

Kocioł spełnia następujące normy i/lub dyrektywy:

– PN-EN 303-5:2012 – Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW

– Dyrektywa Maszynowa 2006_42_WE

Więcej szczegółów znajdą Państwo poniżej – proszę rozwinąć interesujący temat.

Szczegółowe informacje

Parametry techniczne

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE/MODEL KOTŁA J.m. EKOPOWER

1

Nominalna moc cieplna kotła

kW

20

2

Zakres mocy cieplnej kotła

kW

6÷20

3

Sprawność cieplna przy mocy nominalnej

%

89,1

4

Sprawność cieplna przy mocy minimalnej

%

88,8

5

Klasa kotła wg PN-EN 303-5:2012

5

7

Zużycie paliwa przy mocy nominalnej

kg/h

1,35

9

Wymagany ciąg kominowy spalin

Pa

15

10

Temperatura spalin przy mocy nominalnej

°C

149

13

Strumień masy spalin przy mocy nominalnej

g/s

14,4

14

Średnica wylotu spalin

mm

179

15

Maksymalna temperatura wody w kotle

°C

90

16

Zalecana temperatura wody kotła na zasilaniu

°C

65÷85

17

Dopuszczalna minimalna temperatura wody powrotu

°C

60

18

Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze

bar

0,15

19

Maksymalne dopuszczalne ciśnienie próby wodnej

bar

2,15

20

Przyłącza zasilania i powrotu

cal

1 1/2

Opory hydrauliczne przepływu wody przez kocioł

Dt = 10°C

mbar

n.b.

21

Dt = 20°C

n.b.

22

Pojemność wodna

l

88

23

Masa kotła (bez wody i paliwa)

kg

350

24

Paliwo

rodzaj

Węgiel kamienny sortymentu groszek

max zawartość wody

%

11%

sortyment

mm

0-32

25

Przyłącze elektryczne

~ 230/50Hz

26

Pobór energii elektrycznej

dla mocy nominalnej

W

84

dla mocy minimalnej

W

20

dla stanu czuwania

W

1,4

Zalecane paliwo

Paliwem zalecanym do spalania w trybie automatycznym kotłach EKOPOWER jest węgiel kamienny sortymenty groszek o następujących parametrach:

– granulacja: 5-25m

– płukany

– wartość opałowa: >28 MJ/kg

– zawartość części lotnych: Vr >15%

– wilgotność Wr ≤11%

– temperatura mięknienia popiołu: t >1220°C A

– zawartość miału (granulacja ziarna poniżej 4 mm): <5%

– zawartość popiołu Ar: 2-7%

– liczba Rogi RI: <5 /max. 10/

– niskie pęcznienie (węgiel nie zlepia się w czasie spalania)

Przy wyborze paliwa należy zwrócić szczególną uwagę na paliwo pochodzące z niepewnych źródeł, na ewentualną zawartość w paliwie zanieczyszczeń w postaci kamieni lub innych niepalnych części stałych pogarszających jakość spalania oraz mających wpływ na awaryjność podajnika.

Systemy bezpieczeństwa

Elektroniczny sterownik kotła z niezależnym czujnikiem STB i czujnikiem temperatury kotłowej wody oraz czujnik temperatury podajnika, który stanowi zabezpieczenie przed nagłą awarią odprowadzania ciepła lub awarią wentylatora podmuchowego. Prawidłowe funkcjonowanie tych elementów zapewnia stabilny i bezpieczny proces spalania.