Kocioł pelletowy RAITON

Kocioł RAITON jest kotłem wodnym na paliwo stałe – pellet. Możliwymi mediami grzewczymi są glikol i woda. Służy do zasilania instalacji centralnego ogrzewania (C.O.) oraz/lub centralnej wody użytkowej (C.W.U.) w takich obiektach jak domy jednorodzinne, czy małe lokale użytkowe.

Dostępny jest w różnych wariantach budowy i typoszeregów mocy: 10 KW, 15 KW, 20 KW, 25 KW, 30 KW.

Kocioł jest urządzeniem o budowie modułowej. Składa się z wymiennika oraz zasobnika. Modułowa budowa umożliwia jego dostępność w dwóch wariantach:
1. Wymiennik z zintegrowanym zasobnikiem
2. Wymiennik + zasobnik zewnętrzny

Korpus kotła wykonany jest z blach stalowych o grubości 5 mm i 4 mm, które stanowią płaszcz wewnętrzny i zewnętrzny wymiennika oraz rur w układzie mieszanym płomieniówkowo-opłomkowych. Ta konstrukcja, przy niewielkich wymiarach wymiennika, zapewnia doskonałą termodynamikę oraz bezproblemową obsługę.

Korpus kotła jest na zewnątrz izolowany termicznie. Izolacja wykonana jest z wełny mineralnej, pokrytej płaszczem z blachy stalowej. Czopuch stanowiący kanał zbiorczy spalin przykręcony jest z tyłu kotła. Do kotła montowany jest sterownik oraz podajnik paliwa z zasobnikiem.

W zależności od mocy kotła, zastosowane są różne palniki odpowiednich typoszeregów. W kotle zastosowane są palniki pelletowe typu ROTARY marki Kipi (link: https://kipi.pl/produkty/palniki-na-pellet/palniki-obrotowe-rotary/).
Kocioł może być podpięty do instalacji na wiele różnych sposobów – w układzie zamkniętym, jak i otwartym. Jego praca jest możliwa tylko w trybie automatycznym. Dostępne jest kilka trybów pracy: rozpalanie, praca, nadzór, wygaszanie, postój. Ponadto, do wyboru istnieją dwa tryby regulacji odpowiedzialne za stabilizację temperatury zadanej kotła: Standardowy i Fuzzy Logic.

Kocioł zasilany jest prądem przemiennym 230V/50Hz. Instalację należy podpinać do sterownika znajdującego się pod pokrywą lub zasobnikiem (w zależności od wersji).

Kocioł spełnia następujące normy i/lub dyrektywy:
– PN-EN 303-5:2012 – Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW
– Dyrektywa Maszynowa 2006_42_WE

Więcej szczegółów znajdą Państwo poniżej – proszę rozwinąć interesujący temat.

Szczegółowe informacje

Zestawienie wymiarów typoszeregów kotła

WYMIAR

RAITON 10

RAITON 15

RAITON 20

RAITON 25

RAITON 30

JEDNOSTKA

A1

1455

1455

1655

mm

A2

643

643

743

mm

A3

726

726

826

mm

B

596

680

764

mm

C1

1047

1147

1247

mm

C2

672

772

872

mm

D1

494

494

594

mm

D2

692

692

792

mm

Średnica czopucha

φ

159

mm

Pojemność zasobnika

175

230

317

litr

Otwór zasypowy paliwa

szer. x dł.

388×556

455×640

520×724

mm x mm

Parametry techniczne

Parametr

Wartość

Jednostka

Nazwa kotła

RAITON 10

RAITON 15

RAITON 20

RAITON 25

RAITON 30

Moc nominalna kotła

10

15

20

25

28

kW

Zakres mocy cieplnej

3-10

4,5-15

6-20

7,2-25

8,4-28

kW

Wymagany ciąg spalin

MINIMUM 0,15

mbar

Pojemność wodna kotła

35,5

50

66

litr

Temperatura spalin wylotowych

(moc nominalna)

81,1

89,4

97,7

110,1

117,6

C

Temperatura spalin wylotowych

(moc minimalna)

59,4

64,3

69,2

69,3

69,4

C

Strumień masy spalin (moc nominalna)

0,00605

0,00796

0,00988

0,01349

0,01567

kg/s

Strumień masy spalin (moc minimalna)

0,00312

0,00412

0,00512

0,00620

0,00685

kg/s

Opór przepływu wody (moc nominalna)

0,08

0,25

0,3

mbar

Opór przepływu wody (moc minimalna)

0,04

0,1

0,08

mbar

Klasa kotła wg EN 303-5:2012

5

Stałopalność (moc nominalna)

54

34

36

27

35,5

h

Stałopalność (moc minimalna)

172,5

111

111,5

91

110,5

h

Zakres nastaw regulatora temperatury

50-85

C

Minimalna temperatura wody w króćcu zasilającym kocioł (d)

45

C

Rodzaj paliwa

Wg. PN-EN-303-5_2012: C (Sprasowane drewno)

Wymagana ilość pomocniczej energii elektrycznej

(moc nominalna)

61

65,5

70

79,4

85

W

Wymagana ilość pomocniczej energii elektrycznej

(moc minimalna)

50

47,5

45

49,4

52

W

Wymagana ilość pomocniczej energii elektrycznej

(stand-by)

3

W

Wymagana temperatura wody zimnej

45

C

Wymagane ciśnienie wody zasilającej

min 3

bar

Głośność kotła

64,3 ± 3,2

dB

Masa kotła

201

203

247

251

334

kg

Masa zasobnika

27

33

39

kg

Zalecane paliwo

Należy stosować tylko i wyłącznie paliwo klasy C1 (pellet w postaci sprasowanej) zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012. Wymagane parametry paliwa:

– frakcje: granulat

– średnica: 6±1mm, 8±1mm

– długość: 3,15 mm ÷ 40 mm

– ilość pyłu: ≤ 1%

– gęstość nasypowa: ≥ 600 kg/m3

– wilgotność: ≤ 10%

– wartość opałowa: 16,5÷19 MJ/kg

– popiół: ≤ 0,7%

Paliwo należy przechowywać w miejscu suchym, nie wystawionym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.